Mi Zong Quan 迷踪拳

Mi Zong Quan <迷踪拳> is Chinese Martial Arts Qi Yi, also called Yan Qing Quan , Mi Lu Quan , Mi Zong Yi. The characteristics of action is qing ling mi jie , ling huo duo bian , jiang jiu yao tui gong li , jiao xia hou shi , gong jia duan zheng , fa […]